b1

Organik Ürün Nedir ?

Organik Ürün Nedir, Ne Değildir, Üstünlükleri Nelerdir ?

Organik Ürün Nedir?

Organik ( yada ekolojik ) ürün, tohumdan hasata, hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen tüm aşamalarda, insana ve çevreye zarar veren kimyasal girdi veya katkı maddeleri kullanılmadan üretilen üründür. Organik ürünün üretim süreci, organik üretim yapan üreticiler, üreticileri denetleyen uluslararası bağımsız kurumlar , bu kurumları yetkilendiren devlet aygıtları tarafından denetlediğinde, karşımıza “sertifikalı organik” ürünler çıkar. “Sertifikalı organik üretim”, kanun ve yönetmeliklerde tanımlı şartlarla uyumlu biçimde, tüm üretim süreçinin izlendiği, sertifika kriterlerini belirleyen temel verilerin kayıt altına tutulduğu, doğa ve insan dostu bir üretim modelidir.

Hangi ürünler organik değildir?

“Organik” sözcüğü aynı zamanda, “ekolojik” ve “biyolojik”kelimeleri ile eş anlamda kullanılır . Sertifikalı organik ürün, çevre dostu üretim ve sağlıklı yaşam kavramlarıyla uyumludur. Öte yandan, sağlıklı olduğuna yönelik çağrışım yaratması için, “doğal”, “naturel”, “hormonsuz”, “GDO’suz”, “yöresel”, “saf”, “köy ürünü”, olarak tanımlanan ürünlerin, çevreye veya insana zarar vermediğinin , garantisi mevcut değildir. Örneğin, “GDO’suz” sadece söz konusu ürünün genetik değişikliğe uğratılmadığını ifade eder. Üretim sürecinde çevreye ve insan yaşamına zarar veren uygulamaların, mesela yoğun biçimde zirai ilaç kullanılmadığının teminatını vermez.

Organik ürünün, konvansiyonel ürüne üstünlükleri nelerdir?
Karşılaştırma yapılırken en önemli kriter, aynı türün aynı şartlarda yetiştirilmesi , aynı zamanda hasat edilmesi ve analize sunulmasıdır. Bu koşullarda yapılan araştırmalar göstermektedir ki ,organik ürünler fosfor, demir, çinko gibi mineraller, besin lifleri, antioksidanlar, vitaminler açısından zengin olmanın ötesinde, insana ve çevreye zarar verebilecek kimyasallar içermez.

Leave a Comment

Your email address will not be published.